Gaziantep Zafer Dershaneleri

Ho?geldiniz
KAN BA?I?I PDF Yazd?r e-Posta
Y?netici taraf?ndan yaz?ld?.   
Per?embe, 29 Kas?m 2012 16:14

18 KASIM 2014 SALI GN DERSHANEM?ZDE KIZILAY KAN MERKEZ? ??B?R?L??? ?LE KAN BA?I?I KAMPANYASI YAPILACAKTIR.G?NLL OLAN TM ??RENC?LER?M?Z?N VE KAN VERMEK ?STEYEN HERKES?N DESTE??N? BEKLER?Z.

Son Gncelleme: Cuma, 14 Kas?m 2014 13:04
 
?ZEL DERS ALIRKEN ?ZLENECEK YOL PDF Yazd?r e-Posta
Y?netici taraf?ndan yaz?ld?.   
Cuma, 11 Ekim 2013 10:22

1)www.gaziantepzafer.com.tr adresinden ONL?NE RANDEVU ???N KISMINI SE??N?Z.

2)??RENC? G?R??? se?iniz

3)KULLANICI ADINA T.C. K?ML?K NUMARANIZI ??FRE KISMINA

DERSHANEDEN ALDI?INIZ ??FREY? G?R?N?Z.

4)TAKV?M b?lmnden istedi?iniz

tarihi se?iiz.

5)??kan ekrandan ??retmen isminin yan?ndaki se?

butonunu t?klay?p ye?il ve 1 yazan kutucu?u istedi?iniz saate g?re se?iniz.

6)TALEP ED?LEN KONU ve NOTLAR

k?sm?n? doldurup RANDEVU AL k?sm?n? se?iyoruz.

7)RANDEVUNUZ ALINMI?TIR ibaresini

g?rd?nz zaman randevu i?leminiz tamamlanm?? olacakt?r.

NOT:RANDEVU ALIP DERSE GELMEYEN ??RENC?

B?R SONRAK? HAFTA CEZALI DURUMA D?ECEK SONRAK? HAFTA

RANDEVU ALAMAYCAKTIR.

Son Gncelleme: Cumartesi, 12 Ekim 2013 11:35
 
Neden Zafer?

Hepinizin ?zlemi niversiteli olmak. Hepiniz ya?am?n?zda hem severek yapaca??n?z hem de iyi gelir getiren bir i?iniz olsun istiyorsunuz. Ama lkemiz ko?ullar?nda niversiteli olmak kolay de?il. niversitelerin kontenjanlar?n?n s?n?rl? olmas? ve ba?vuran adaylar?n say?s?n?n ?oklu?u, kayg?lar?n?z? art?racak denli i?inizi g?le?tiriyor.

Bu g?lkleri a?man?n ve niversite s?nav?nda ba?ar?l? olabilmenin birtak?m ko?ullar? vard?r:

1. Yeteneklerinize ve isteklerinize uygun yksek ??retim programlar?na (gelecekteki mesle?inize) karar vermektir.

2. Bu amaca ula?mak i?in dzenli, disiplinli, verimli, planl? ve periyodik tekrarlar yaparak ?al??makt?r.

3. Bu ?al??may? deneyimli, birikimli, gvenilir, ba?ar?s?n? her y?l ykselen bir grafikle kan?tlam?? iyi bir dershanenin rehberli?inde yapmakt?r.

Sizi ama?lar?n?za ula?t?racak, beklentilerinizi kar??layacak dershaneyi belirlemek san?ld??? kadar kolay de?ildir.

?nk, daha ilk ad?mda bir se?enekler y???n?yla kar?? kar??ya kalacaks?n?z. YGS ve LYS'ye haz?rlanman?n y?ntemini ve kapsam?n? bilmiyorsan?z size sunulan se?enekleri ve vaatleri de?erlendirmekte zorlanacaks?n?z. Bu noktada ZAFER DERSHANELER?, 23 y?ll?k deneyimi ve g?l kadrosu ile sizin do?ru karar vermenize yard?mc? olacakt?r. KORKULU B?R RYA G?B? ALGILANAN, ?O?U KEZ KAPISINDA B?RKA? YIL Y?T?R?LEN YGS ve LYS, ZAFER DERSHANELER? ??RENC?LER? ???N FARKLI, ZEVKL? VE ETK?N B?R HAZIRLIK SREC?YLE KAZANILAN B?R SINAVDIR


 

Online Randevu

Duyurular

18 KASIM 2014 SALI GN DERSHANEM?ZDE KIZILAY KAN MERKEZ? ??B?R?L??? ?LE KAN BA?I?I KAMPANYASI YAPILACAKTIR.G?NLL OLAN TM ??RENC?LER?M?Z?N VE KAN VERMEK ?STEYEN HERKES?N DESTE??N? BEKLER?Z.


 

D U Y U R U

16 KASIM 2014 PAZAR GN N?VERS?TE HAZIRLIK ??RENC?LER?NE UYGULANACAK OLAN SINAV LYS OLACAKTIR.LYS 1(MATEMAT?K-GEOMETR?) VE LYS 4 (SOSYAL)

23 KASIM 2014 PAZAR GN LYS 2(FEN) VE LYS 3(EDEB?YAT-CO?RAFYA) UYGULANACAKTIR.


 

9.10.VE 11.SINIF ??RENC?LER?M?ZE 2 HAFTADA B?R DENEME SINAVI YAPILACAKTIR.


 


Sevgili ?grenciler..

?grenci i?leri b?lmnden ??reninizin dershane numaras? ve T.C.Kimlik numaras?n? girerek s?nav sonu?lar?n? devams?zl?klar?n? ?grene bilirsiniz.


 

Facebook & Twitter


Ataturk Diyor Ki

Medeniyet ?ahikas?n?n merdiveni sanatt?r.
http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-0.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-1.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-2.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-3.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-4.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-5.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-6.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-7.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-8.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-9.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-10.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-11.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-12.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-13.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-14.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-15.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-16.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-17.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-18.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-19.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-20.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-21.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-22.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-23.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-24.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-25.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-26.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-27.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-28.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-29.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-30.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-31.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-32.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-33.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-34.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-35.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-36.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-37.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-38.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-39.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-40.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-41.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-42.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-43.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-44.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-45.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-46.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-47.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-48.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-49.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-50.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-51.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-52.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-53.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-54.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-55.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-56.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-57.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-58.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-59.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-60.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-61.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-62.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-63.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-64.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-65.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-66.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-67.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-68.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-69.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-70.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-71.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-72.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-73.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-74.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-75.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-76.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-77.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-78.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-79.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-80.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-81.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-82.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-83.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-84.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-85.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-86.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-87.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-88.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-89.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-90.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-91.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-92.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-93.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-94.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-95.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-96.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-97.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-98.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-99.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-100.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-101.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-102.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-103.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-104.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-105.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-106.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-107.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-108.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-109.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-110.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-111.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-112.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-113.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-114.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-115.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-116.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-117.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-118.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-119.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-120.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-121.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-122.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-123.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-124.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-125.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-126.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-127.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-128.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-129.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-130.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-131.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-132.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-133.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-134.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-135.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-136.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-137.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-138.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-139.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-140.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-141.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-142.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-143.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-144.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-145.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-146.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-147.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-148.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-149.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-150.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-151.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-152.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-153.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-154.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-155.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-156.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-157.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-158.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-159.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-160.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-161.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-162.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-163.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-164.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-165.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-166.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-167.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-168.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-169.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-170.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-171.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-172.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-173.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-174.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-175.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-176.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-177.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-178.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-179.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-180.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-181.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-182.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-183.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-184.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-185.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-186.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-187.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-188.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-189.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-190.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-191.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-192.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-193.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-194.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-195.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-196.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-197.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-198.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-199.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-200.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-201.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-202.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-203.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-204.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-205.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-206.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-207.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-208.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-209.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-210.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-211.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-212.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-213.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-214.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-215.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-216.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-217.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-218.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-219.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-220.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-221.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-222.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-223.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-224.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-225.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-226.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-227.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-228.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-229.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-230.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-231.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-232.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-233.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-234.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-235.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-236.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-237.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-238.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-239.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-240.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-241.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-242.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-243.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-244.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-245.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-246.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-247.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-248.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-249.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-250.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-251.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-252.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-253.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-254.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-255.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-256.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-257.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-258.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-259.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-260.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-261.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-262.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-263.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-264.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-265.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-266.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-267.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-268.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-269.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-270.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-271.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-272.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-273.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-274.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-275.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-276.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-277.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-278.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-279.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-280.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-281.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-282.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-283.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-284.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-285.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-286.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-287.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-288.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-289.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-290.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-291.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-292.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-293.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-294.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-295.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-296.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-297.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-298.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-299.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-300.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-301.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-302.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-303.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-304.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-305.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-306.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-307.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-308.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-309.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-310.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-311.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-312.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-313.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-314.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-315.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-316.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-317.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-318.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-319.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-320.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-321.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-322.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-323.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-324.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-325.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-326.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-327.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-328.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-329.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-330.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-331.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-332.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-333.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-334.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-335.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-336.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-337.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-338.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-339.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-340.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-341.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-342.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-343.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-344.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-345.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-346.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-347.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-348.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-349.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-350.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-351.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-352.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-353.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-354.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-355.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-356.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-357.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-358.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-359.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-360.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-361.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-362.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-363.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-364.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-365.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-366.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-367.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-368.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-369.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-370.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-371.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-372.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-373.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-374.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-375.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-376.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-377.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-378.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-379.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-380.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-381.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-382.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-383.html http://www.gaziantepzafer.com.tr/eklenti/purchasemoncler-384.html

?stiklal Mar??

Korkma, s?nmez bu ?afaklarda yzen al sancak
S?nmeden yurdumun stnde tten en son ocak.
O benim milletimin y?ld?z?d?r, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

?atma, kurban olay?m, ?ehreni ey nazl? hilal!
Kahraman ?rk?ma bir gl... ne bu ?iddet, bu celal?
Sana olmaz d?klen kanlar?m?z sonra helal.
Hakk?d?r, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hr ya?ad?m, hr ya?ar?m;
Hangi ??lg?n bana zincir vuracakm??? ?a?ar?m!
Kkremi? sel gibiyim, bendimi ?i?ner, a?ar?m.
Y?rtar?m da?lar?, enginlere s??mam, ta?ar?m.

Garb?n afak?n? sarm??sa ?elik z?rhl? duvar.
Benim iman dolu g??sm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas?l b?yle bir iman? bo?ar,
'Medeniyyet!' dedi?in tek di?i kalm?? canavar?

Arkada?, yurduma al?aklar? u?ratma sak?n;
Siper et g?vdeni, dursun bu hayas?zca ak?n.
Do?acakt?r sana va'detti?i gnler Hakk'?n,
Kim bilir, belki yar?n, belki yar?ndan da yak?n.

Bast???n yerleri 'toprak!' diyerek ge?me, tan?!
D?n alt?ndaki binlerce kefensiz yatan?.
Sen ?ehid o?lusun, incitme, yaz?kt?r, atan?.
Verme, dnyalar? alsan da bu cennet vatan?.

Kim bu cennet vatan?n u?runa olmaz ki feda?
?heda f??k?racak topra?? s?ksan, ?heda!
Can?, canan?, btn var?m? als?n da Huda,
Etmesin tek vatan?mdan beni dnyada cda.

R?humun senden ilah?, ?udur ancak emeli:
De?mesin ma' bedimin g??sne na-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki ?ehadetleri dinin temeli-
Ebed? yurdumun stnde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta??m.
Her cer?hamdan, ?lahi, bo?an?p kanl? ya??m,
F??k?r?r r?h-? mcerred gibi yerden na'??m;
O zaman ykselerek ar?a de?er belki ba??m!

Dalgalan sen de ?afaklar gibi ey ?anl? hilal!
Olsun art?k d?klen kanlar?m?n hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ?rk?ma yok izmihlal;
Hakk?d?r, hr ya?am??, bayra??m?n hrriyet,
Hakk?d?r, Hakk'a tapan milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

Online Saya?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToplam107565
?uradas?n?z..  : Anasayfa